English Version Wersja Polska Oprogramowanie dla kas fiskalnych :: Systemy sprzedaży detalicznej :: Oprogramowanie kasowe :: Kasy fiskalne

Aktualności

PolCard - partner Halo System eService - partner Halo System IBM - partner Halo System Posnet - partner Halo System ABCData - partner Halo System Elzab - partner Halo System Medesa - partner Halo System Jartlech - partner Halo System Torell - partner Halo System

System Centralny

SYSTEM CENTRALNY jest systemem zarządzającym pracą sieci sklepów.
 
Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie kontroli nad pracą lokalnych systemów HALO i dostarczenie niezbędnych informacji na temat ich pracy.
 
Uniwersalna i otwarta architektura pozwala na dostosowanie profilu systemu do zadań jakie ma spełniać w konkretnej firmie.
Charakter systemu powoduje, że jest on przeznaczony dla firm o rozległym obszarze działania, gdzie niezbędna jest kontrola nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.
 
Podstawowe funkcje systemu :
 
- wielopoziomowa struktura towarowa z możliwością przypisania sugerowanej
   marży dla wybranego poziomu struktury,
- katalog atrybutów towaru definiowalny całkowicie przez użytkownika,
- obsługa katalogu dostawców i odbiorców,
- obsługa katalogu towarów z możliwością uwzględnienia parametrów akcyzowych,
- obsługa wielu barkodów do jednego towaru z możliwością obsługi kodów addon,
- obsługa restrykcji związanych z towarem,
- centralne zarządzanie kursami walut w przypadku prowadzenia sprzedaży wielowalutowej,
- obsługa wielu cenników,
- centralne decyzje cenowe,
- raporty.