English Version Wersja Polska Oprogramowanie dla kas fiskalnych :: Systemy sprzedaży detalicznej :: Oprogramowanie kasowe :: Kasy fiskalne

Aktualności

PolCard - partner Halo System eService - partner Halo System IBM - partner Halo System Posnet - partner Halo System ABCData - partner Halo System Elzab - partner Halo System Medesa - partner Halo System Jartlech - partner Halo System Torell - partner Halo System

Halo MAG -funkcjonalność

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU

System Halo2® realizuje wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia sprzedaży i gospodarki magazynowej sklepu.
Poniżej wymieniono elementy systemu, które uzupełniają i rozszerzają funkcje standardowe.


ZASADA ROZLICZANIA CEN I ZAPASU MAGAZYNOWEGO

System Halo2® prowadzi kartoteki w następujących cenach:
 ceny sprzedaży netto
 ceny sprzedaży brutto
 ceny zakupu netto
 ceny walutowe ( dla unikalnych zastosowań)

Statystyczny stan zapasu magazynowego może być rozliczany według:
 zasady FIFO (dostawy i sprzedaż) i LIFO /FIFO (zwroty do dostawców)
 średnioważonych cen zakupu


REJESTRACJA DOSTAW

W celu przyspieszenia operacji rejestracji dostaw, oprócz rejestracji standardowej z dokumentów, możliwa jest rejestracja:

● według zarejestrowanych zamówień
● według typowej listy towarów dostarczonych przez danego dostawcę
● poprzez import danych przesyłanych przez dostawcę
● z wykorzystaniem kolektorów baz danych

Ponadto System Halo2® umożliwia:

● rejestrację dostaw w walucie
● rejestrację dodatkowych kosztów dostawy ( transport, ubezpieczenie ,cło )
● rejestrację terminów i sposobów zapłaty
● drukowanie etykiet z kodami kreskowymi przyjmowanych towarów ( etykiety na półki i etykiety na towary)
● uwzględnienie rabatów i narzutów
● blokowanie przyjęcia ułamkowej ilości towaru


PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ

Automatyczne procedury przygotowują zamówienia, biorą pod uwagę rotację danego towaru z parametrycznie określonego przedziału czasu oraz aktualny stan zapasu.
W celu zwiększenia funkcjonalności stosować można również :

● makiety zamówień przy powtarzających się zamówieniach do danego dostawcy
● kalendarz zamówień przy cyklicznie powtarzających się zamówieniach
● okresowe zawieszanie zamówień automatycznych
● statusy realizacji zamówienia


LISTA TOWARÓW

System Halo2® umożliwia korzystanie ze złożonej listy towarów i wyszukiwanie towarów według:

● atrybutów
● nazwy
● kolumny
● przy zastosowaniu złożonych filtrów

System Halo2® może prowadzić również katalog towarów nieużywanych.


WIZUALIZACJA RAPORTÓW

W Systemie Halo2® użytkownik może:

● dynamicznie tworzyć format wydruku
● określać kolejność kolumn
● zmieniać szerokość kolumn
● znakować kolumny, które nie mieszczą się na wydruku

Przy generowaniu raportów pojawiają się na ekranie „paski postępu” obrazujące zaawansowanie przygotowania raportu.


PROMOCJE

System Halo2® oferuje w pakiecie ok. 30 typów promocji. Poszczególne typy promocji mogą mieć charakter wiązany.
Promocje można wprowadzić do systemu z wyprzedzeniem, uaktywnią się one automatycznie w żądanym dniu i godzinie.
System Halo2® zapewnia też księgowe i marketingowe rozliczenie efektów promocji.


FAKTURY VAT

System Halo2® umożliwia automatyzację wystawienia faktury VAT poprzez podanie numeru paragonu i identyfikatora klienta.
Możliwe jest ponadto wystawianie w Systemie Halo2® :

● korekt faktur VAT
● duplikatów faktur VAT
● not księgowych


AUTORYZACJA KART PŁATNICZYCH

System Halo2® umożliwia autoryzację kart płatniczych bezpośrednio na stanowisku kasowym.
Autoryzacja odbywa się w centrach autoryzacyjnych e-Service i/lub Polcard.
Mogą być również realizowane funkcje:

● cashback wypłata gotówki
● DCC obciążenie konta klienta w walucie karty


MULTIBARKOD

System Halo2® akceptuje użycie różnych kodów producenta dla tego samego towaru.


KOLEKTOR BAZY DANYCH

W Systemie Halo2® kolektor bazy danych jest urządzeniem, które może być używane przy:

● inwentaryzacji
● rejestracji dostaw
● przygotowaniu zamówień indywidualnych


DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

System Halo2® pozwala na używanie szerokiego zakresu dokumentów wewnętrznych oraz generowanie informacji o zapasie towarów w drodze.
Szczególnym rodzajem dokumentu wewnętrznego jest przeniesienie towaru z symbolu na symbol.
Przeniesienie może być uzupełnione o funkcję kompletacji lub dekompletacji zestawów.


DEPRECJACJA ZAPASU TOWAROWEGO

System Halo2® posiada unikalną funkcję deprecjacji zapasu towarowego umożliwiającą zmianę źródłowych cen zakupu ze względów księgowych i marketingowych.


BLOKOWANIE UJEMNYCH STANÓW MAGAZYNOWYCH

System Halo2® pozwala prowadzić sprzedaż przy ujemnym stanie magazynowym.
Jednak wartość tego ujemnego stanu jest odrębnie rejestrowana i nie jest wprowadzana do kartoteki głównej.
Użytkownik systemu powinien niezwłocznie wyjaśnić przyczynę powstania ujemnego stanu i dokonać odpowiednich operacji w celu jego likwidacji


FUNKCJE SPECJALIZOWANE

System Halo2® oferuje szereg funkcji specjalizowanych dla różnych rozwiązań branżowych.
Branża spożywcza

● rozliczanie opakowań zbiorczych
● podłączenie wag do systemu
● dedykowane etykiety cenowe

Księgarnie i sklepy prasowe

● rozliczanie komisowej sprzedaży prasy
● stosowanie kodów księgarskich ADD - ON

Sklepy walutowe i wolnocłowe

● rozliczanie sprzedaży w walutach i zarządzanie kursami walutowymi
● rozliczanie akcyzy w momencie sprzedaży
● identyfikacja lotniczych kart pokładowych
● prowadzenie ewidencji celnej