English Version Wersja Polska Oprogramowanie dla kas fiskalnych :: Systemy sprzedaży detalicznej :: Oprogramowanie kasowe :: Kasy fiskalne

Aktualności

PolCard - partner Halo System eService - partner Halo System IBM - partner Halo System Posnet - partner Halo System ABCData - partner Halo System Elzab - partner Halo System Medesa - partner Halo System Jartlech - partner Halo System Torell - partner Halo System

Halo MAG - opis ogólny

TECHNOLOGIA PRACY SYSTEMU

   System Halo2® pracuje w czasie rzeczywistym oraz jest systemem wielodostępnym i umożliwia równoczesne wykonywanie różnych funkcji na stanowiskach roboczych.
System Halo2® pracuje w cyklu ciągłym, nie na procedury zamknięcia i otwarcia systemu ( oprócz fiskalnego raportu dobowego). Wszystkie niezbędne procedury technologiczne takie jak okresowe zabezpieczanie danych i generowanie danych do raportów realizowane są przez programy nadzorujące bez udziału użytkownika. W związku z tym nie ma potrzeby włączania i wyłączania serwera.

System Halo2® nie akceptuje częściowego zapisu danych.
W przypadku awarii sprzętu lub niesprawnej transmisji, jeżeli zapis logiczny nie może być zapisany w całości, nie jest zapisywany.

System Halo2® pracuje w systemie operacyjnym LINUX wersja Mandrake/ Mandriva i wykorzystuje bazę danych PostgreSQL.

Kasy , drukarki fiskalne oraz zdecydowana większość urządzeń peryferyjnych pracuje w sieci Ethernet.

Istotną cechą systemu jest wielowątkowość umożliwiająca uruchamianie określonych zadań w tle np. użytkownik może zlecić realizację określonego raportu i równolegle zarejestrować dostawę.

Możliwa jest zdalna praca w systemie przy użyciu łącz internetowych.

Przy przyjętej technologii możliwy jest zdalny podgląd zasobu kasy z poziomu kierownictwa sklepu lub centrali firmy.

Możliwe są również zdalne modyfikacje oprogramowania kasowego, wykonywane przez serwis softwarowy naszej firmy.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W systemie Halo2® położony został duży nacisk na bezpieczeństwo pracy systemu i przetwarzanych danych. Istotne elementy tego bezpieczeństwa są następujące:

● W przypadku awarii serwera lub sieci komputerowej, kasy pracują samodzielnie przechowując dane o przeprowadzonych transakcjach. Po naprawie serwera i przywróceniu lokalnej transmisji, dane o operacjach kasowych są eksportowane do serwera. Tym samym dane o sprzedaży są przechowywane w zasobach serwera, w kasach oraz oczywiście na kopiach paragonów.

● System Halo2® wykonuje automatycznie kopie zrealizowanych operacji. Nie wymaga to obsługi personelu. Należy tylko ustawić w systemie częstotliwość wykonywania kopii.

● System Halo2® daje możliwość skorygowania błędnego zapisu transakcji( np. niepoprawnej ilości dostawy) , ale tylko w formie korekty do źródłowego dokumentu. Gwarantuje to kompletność danych z księgowego punktu widzenia.

● Zastosowany system operacyjny LINUX uniemożliwia dostęp osób nieupoważnionych do systemu komputerowego i jego zasobów.

● Oferujemy opcjonalnie montaż stacyjek transponderowych w kasach. Kasjer identyfikowany jest w systemie poprzez unikalny kod elektroniczny zapisany na kluczu transponderowym.

● System Halo2® umożliwia zastosowanie pakietu haseł, które pozwalają na korzystanie osobom upoważnionym z poszczególnych funkcji systemu.

● W przypadku zewnętrznego dostępu, zdalny dostęp do obiektu realizowany jest łączami internetowymi przy pomocy szyfrowanych protokołów komunikacyjnych.PRZYJAZNY SYSTEM

W projektowaniu systemu Halo2® nie zapomniano o wygodzie użytkowników.
Istotne elementy tej przyjazności to:

● Przejęcie przez aplikację funkcji systemowych, przez co w warstwie technologicznej system jest bezobsługowy.

● Zaawansowana parametryzacja systemu umożliwiająca użytkownikowi dostosowanie systemu do swoich bieżących potrzeb bez ingerencji programistów.

● Szeroka możliwość dostosowywania wizualizacji raportów do bieżących potrzeb użytkownika, m. in. poprzez zmianę szerokości kolumn i drukowanie wybranych kolumn.

● Przy większości funkcji przetwarzania danych zastosowano „paski postępu”, które wizualizują użytkownikowi zaawansowanie przetwarzania.

● Wszystkie raporty mogą być sporządzane za dowolny okres czasu „od daty do daty”.

● Niektóre funkcje mogą być uaktywnione automatycznie od zadanej daty i godziny.

● W Systemie Halo2® wprowadzono pojęcie atrybutu, który jest parametrem opisującym dowolne dodatkowe cechy towaru, niezbędne użytkownikowi do identyfikacji i raportowania.

● Eksport danych
Raporty generowane przez System Halo2® można eksportować do plików w formatach XLS, TXT, PDF

● Istnieje możliwość importu danych o dostawach , wydanie z plików tekstowych