English Version Wersja Polska Oprogramowanie dla kas fiskalnych :: Systemy sprzedaży detalicznej :: Oprogramowanie kasowe :: Kasy fiskalne

Aktualności

PolCard - partner Halo System eService - partner Halo System IBM - partner Halo System Posnet - partner Halo System ABCData - partner Halo System Elzab - partner Halo System Medesa - partner Halo System Jartlech - partner Halo System Torell - partner Halo System

HaloKarta

System Halo2®  posiada możliwość autoryzacji kart płatniczych bezpośrednio na stanowiskach kasowych w dwóch centrach autoryzacji :
eService
PolCard
 
Autoryzowane mogą być wszystkie typy kart akceptowane przez w/w centra autoryzacyjne. Autoryzacja odbywa się na stanowisku POS wyposażonym w klawiaturowy czytnik kart płatniczych dostarczonym przez Halo System . Operator wybrany przez klienta dostarcza dodatkowo PinPad, który jest podłączony do stanowiska POS.
Stanowisko POS współpracuje w trybie on – line z PinPadem i serwerem autoryzacyjnym (koncentratorem)
W procesie autoryzacji uczestniczy również serwer autoryzacyjny (koncentrator) .
Funkcje serwera autoryzacyjnego może pełnić serwer obsługujący aplikacje Halo2® lub odrębny komputer podłączony do centrum autoryzacyjnego.
 
W celu zabezpieczenia transmisji istnieje możliwość zestawienia transmisji poprzez dwa łącza : podstawowe, backupowe.
Oprogramowanie autoryzujące składa się z 2 modułów :  aplikacji kasowej oraz  procedur rozliczeniowych na koncentratorze.
 
W ramach procedur kasowych dostępne są następujące funkcje:
 
  •      autoryzacja sprzedaży lub zwrotu towarów przy użyciu karty kredytowej
  •    wystawienie duplikatu ostatniego, wydrukowanego na danej kasie, pokwitowania autoryzacji
  •    synchronizacja z koncentratorem 
  •     funkcja cash- back umożliwia wypłatę klientowi limitowanych kwot gotówki.
 
W ramach procedur rozliczeniowych na koncentratorze dostępne są następujące funkcje:
 
  •        nadawanie i modyfikacja uprawnień użytkownika
  •    automatyczne przełączenie transmisji z łącza podstawowego na backupow (jeżeli jest zestawione)
  •     wydrukowanie pokwitowania unieważnienia transmisji
  •      raportowanie ( raport transakcji, raport zamknięcia dnia)
  •      podgląd pracy kas
  •      procedury bezpieczeństwa